DỰ ÁN

DỰ ÁN

DỰ ÁN

 1. Công trình xây dựng Bể chứa nước tại Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp

  Công trình xây dựng Bể chứa nước tại Trạm cấp nước Xã Vĩnh Hòa Hiệp

  Công ty Cổ Phần Aquatank thực hiện thi công: Bể chứa dung tích 130m3
 2. Xây dựng Bể chứa AQUATANK tại nhà máy nước mặt Mỹ An

  Xây dựng Bể chứa AQUATANK tại nhà máy nước mặt Mỹ An

  Xây dựng Bể chứa AQUATANK tại nhà máy nước mặt Mỹ An
 3. Bồn bể chứa nước Aquatank trong Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2

  Bồn bể chứa nước Aquatank trong Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2

  Bồn bể chứa nước Aquatank trong Hệ thống cấp nước Khu dân cư cầu Sài Gòn 2
 4. Xây dựng Bồn chứa nước cấp Aqutank tại Nhà máy nước Lộ Tiểu công suất 2.500m3/ ngày đêm

  Xây dựng Bồn chứa nước cấp Aqutank tại Nhà máy nước Lộ Tiểu công suất 2.500m3/ ngày đêm

  Xây dựng Bồn chứa nước cấp Aqutank tại Nhà máy nước Lộ Tiểu công suất 2.500m3/ ngày đêm
 •  

   

  AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE AQUATANK - CST STORAGE - AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE - CST STORAGE - AQUATANK - CST STORAGE