DỰ ÁN

DỰ ÁN

DỰ ÁN

 1. Xây dựng Bể chứa nước AQUATANK 280m3 TP Hạ Long

  Xây dựng Bể chứa nước AQUATANK 280m3 TP Hạ Long

  Xây dựng Bể chứa nước AQUATANK 280m3 TP Hạ Long
 2. Công trình xây dựng Nhà máy nước Ngã Năm Sóc Trăng

  Công trình xây dựng Nhà máy nước Ngã Năm Sóc Trăng

  Công trình xây dựng Nhà máy nước Ngã Năm Sóc Trăng
 3. Công trình: Xây dựng bồn bể chứa nước công nghiệp AQUATANK 280m3 Hạ Long 2

  Công trình: Xây dựng bồn bể chứa nước công nghiệp AQUATANK 280m3 Hạ Long 2

  Công trình: Xây dựng bồn bể chứa nước công nghiệp AQUATANK 280m3 Hạ Long 2
 4. Công trình: Thi công bồn chứa nước Aquatank tại thị trấn Cầu Kè

  Công trình: Thi công bồn chứa nước Aquatank tại thị trấn Cầu Kè

  Công trình: Thi công bồn chứa nước Aquatank tại thị trấn Cầu Kè
 •  

   

  AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE AQUATANK - CST STORAGE - AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE - CST STORAGE - AQUATANK - CST STORAGE