LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

-  Tên đầy đủ: CÔNG TY CỔ PHẦN AQUATANK

-  Tên công ty bằng tiếng Anh: AQUATANK Joint Stock Company

-  Tên giao dịch: AQUATANK 

-  Trụ sở : 21 ĐOÀN KẾT, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ,  Tp. HCM 

-  Điện thoại :  (028) 38.129050 -  Fax :  (028) 38.129.047  

- Website: http://aquatank.vn.

-  E -mail : info@aquatank.vn.  • Captcha

* Required Fields

  •  

     

    AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE AQUATANK - CST STORAGE - AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE - CST STORAGE - AQUATANK - CST STORAGE