DỰ ÁN

DỰ ÁN

DỰ ÁN

 1. Công trình Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước Đồi Vạn Thành

  Công trình Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước Đồi Vạn Thành

  Công trình Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước Đồi Vạn Thành
 2. Bể chứa Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Bể chứa Nhà máy nước mặt Đông Bình

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thiết kế và thi công công trình: Bể chứa Nhà máy nước mặt Đông Bình
 3. Hệ thống cấp nước sạch tại đô thị Tiểu Cần

  Hệ thống cấp nước sạch tại đô thị Tiểu Cần

  Công ty Cổ Phần Nước Lành thực hiện thiết kế và thi công công trình: Bể chứa - Hệ thống cấp nước đô thị Tiểu Cần - Cầu Quan, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh.
 4. xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

  xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

  xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
 •  

   

  AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE AQUATANK - CST STORAGE - AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE - CST STORAGE - AQUATANK - CST STORAGE