• xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

  xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

   
  Hạng mục: bể chứa 750m3
  Vật liệu: 
  Bể chứa: bằng thép phủ thủy tinh 
  Phương pháp chế tạo: lắp ghép
  Kích thước: 
  + Bể chứa AQUASTORE: DxH = 15,3 x 4,2 (m)
  Địa điểm: An Minh, Kiên Giang
  Thời gian thực hiện: 2019
  xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
  xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt
  xây dựng hồ chứa nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt

   

  Aquatank - Industrial Storage     

  Ngày đăng: 10-10-2019 2,116 lượt xem
 •  

   

  AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE AQUATANK - CST STORAGE - AQUA TANK - INDUSTRIAL STORAGE - CST STORAGE - AQUATANK - CST STORAGE